Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.

Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.

Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.

Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.

Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.
Hỗ trợ đổi xe khác tại ThienTra Motor cho khách hàng.
Chính sách

CHẾ ĐỘ ĐỔI TRẢ

+Hỗ trợ thu lại Sản phẩm do Thiên Trà Motor bán ra cho anh em yên tâm sử dụng.

+Hỗ trợ đổi xe khác tại Thiên Trà Motor cho khách hàng.

Cách tính giá thu lại sản phẩm:

+ Trong 1 tháng đầu: hỗ trợ thu lại sản phẩm khấu hao 10% so với giá bán.

+ Nếu thời gian lâu hơn 1 tháng: thỏa thuận lại, căn cứ vào giá thị trường trừ đi 10%.

+ Nếu đổi xe khác trong thời gian 1 tháng: hỗ trợ thu lại sản phẩm khấu hao từ 5-8%.

Coppyright © 2019 . All right reserved. Design by Nina
Đang online: | Tổng truy cập: 771718
backtop